Švédsky kávový experiment Gustáva III.

Švédsky kávový experiment Gustáva III.

V druhej polovici 18. storočia sa vo Švédsku uskutočnil experiment pod záštitou Gustáva III. (1746–1792). Tento experiment s kávou prebiehal štúdiou dvojčiat a jeho cieľom bolo dokázať, že pitie kávy negatívne vplýva na zdravie ľudí.

Švédsky kráľ bol totiž osobne presvedčený, že káva je zdraviu škodlivý nápoj.

Napriek tomu, že dôveryhodnosť tejto udalosti bola spochybnená, hypotéza experimentu bola vyvrátená, takže káva sa prestala považovať za nebezpečný nápoj.

 

História experimentu

Káva dorazila do Švédska poprvýkrát okolo roku 1674. Populárnou sa však stala až na prelome 18. storočia, kedy si na nej pochutnávali najmä šľachta a bohatí mešťania. Do tohto obdobia pitie kávy vôbec nebolo zvykom. 

 

Švédsky kráľ (na obrázku) považoval kávu za "čertov nápoj"

 

V roku 1746 bol proti káve a čaju vydaný kráľovský dekrét z dôvodu „zneužívania a nadmerného pitia čaju a kávy“. Za ich spotrebu boli uvalené vysoké dane. Nezaplatenie dane z kávy a čaju malo za následok pokuty a konfiškáciu pohárov a riadu. 

Neskôr bola káva úplne zakázaná, avšak aj napriek zákazu nebolo možné jej spotrebu úplne zastaviť. Gustáv III. ale naďalej považoval pitie kávy za verejnú hrozbu a bol odhodlaný jej negatívne účinky dokázať. 

Na kráľove želanie bol teda nariadený vedecký experiment.

 

Prvý kávový experiment

Experiment bol na kráľovu žiadosť vykonaný na dvoch identických dvojičkách. Jednalo sa o bratov, ktorí boli za spáchané zločiny odsúdení na smrť. 

Tento experiment im zachránil život. Namiesto smrti boli bratia odsúdení len na doživotie s tým, že musia splniť určité podmienky. Jedno z dvojčiat malo piť tri šálky kávy a to druhé rovnaké množstvo čaju každý jeden deň až do konca života.

 

Gustáv III údajne zmenil rozsudky smrti dvojčiat odsúdených za vraždu pod podmienkou, že jeden bude doživotne piť čaj a druhý kávu. 

 

Na dohliadanie experimentu boli vymenovaní dvaja lekári, ktorí mali hlásiť všetky zistenia kráľovi. Bohužiaľ, obaja títo lekári zomreli (pravdepodobne prirodzenou smrťou) ešte pred dokončením experimentu. 

Gustáv III. bol v roku 1792 zavraždený a tiež zomrel skôr, ako videl konečné výsledky. Ako prvé zomrelo vo veku 83 rokov z dvojčiat to, ktoré malo doživotne piť čaj. 

Dátum úmrtia dlhšie žijúceho dvojčaťa, ktoré bolo „odsúdené“ na doživotné pitie kávy žiaľ nie je známy.

 

Dvojča ktoré pilo čaj zomrelo prvé - vo veku 83 rokov. Švédsko sa do roku 1975 stalo najväčším konzumentom kávy na svete keď spotreba kávy na obyvateľa prevyšovala päť káv denne.

 

Čo nasledovalo ďalej?

V roku 1794 sa vláda opäť pokúsila uložiť zákaz kávy. Zákaz, ktorý bol viackrát obnovený až do 20-tych rokov 19. storočia však nikdy nebol úspešný. 

Po zrušení zákazu sa káva stala najobľúbenejším nápojom vo Švédsku, ktoré je odvtedy jednou z krajín s najvyššou spotrebou kávy na jedného obyvateľa na svete. 

Neskôr bol tento experiment zo žartu nazvaný ako „prvý švédsky klinický pokus“.